Најдоброто за Вас - Тин Елеватор

специјализирана компанија на пазарот која нуди комплетни решенија за поставување и монтажа на сите видови на лифтови

Нашите Производи

Наскоро повеке информации и фотографии. Наскоро повеке информации..

ТИН ЕЛЕВАТОР

Се е полесно со лифт

Краток историјат

Тин Елеватор е компанија која во својата дејност ја има целта да ја опслужи потребата на своите клиенти да овозможи движење во просторот со автоматизирани производи како лифтови, платформи, паркинг системи и бариери, да овозможи пристап на лица со хендикеп, ескалатори, подвижни патеки како и модернизација на веќе лифтовите кои имаат потреба од замена на голем дел од компонентите за нивно повторно функционирање.
Компанијата постои 10 години и е во постојан подем. Во процесот на проектирање и техничко усогласување вкучени се повеќе стручни лица од различни аспекти кои се служат со најсовремени методи во процесот на вградување на производите на објектот како и прилагодување на барањата на своите клиенти.


ЗОШТО ТИН ЕЛЕВАТОР?

Тин Елеватор е специјализирана компанија на пазарот која нуди комплетни решенија за поставување и монтажа на сите видови на лифтови патнички,сега со брзиот развој на станбената архитектура повеќе познати како станбени кои можат да бидат хидраулични и електрични во основна, панорамска, луксузна или специјална изведба. Додека, наменските лифтови се почесто барани во последните години со развојот на индустриски капацитети, болнички и останати услужни дејности.

Контакт


Loading, please wait..