"ТИН ЕЛЕВАТОР" - Скопје
Призводство на лифтови и лифтовска опрема


Ул."1 " БРОЈ 211 Идризово. - 1000 - Скопје
тел : ++389 02 / 2563-633
факс : ++389 02 / 2563-633


Тин елеватор е компанија која се занимава со производство на лифтови и лифтовска опрема. Компанијата постои повеке години и е во постојан подем. Во процесот на производство на лифтови и лифтовска опрема се вклучени повеке стручни лица од различни аспекти кои се служат со најсовремени методи во процесот припреми на производство и производство на финални производи - лифтови и лифтовска опрема.
Тин Елеватор е специјализирана компанија на пазарот која нуди комплетни решенија за поставување и инсталација на сите видови лифтови, подвижни траки и ескалатори како и паркинг системи од сверата на станбената архитектура, индустриски капацитети, хотелски, болнички и останати услужни дејности.
Тимот на Тин Елеватор се состои од искусни профеционалци со долгогодишно искуство од областа на архитектурата и лифтовската индустрија. Посветена е на изработка на квалитетни решенија со цел да ги задоволи потребите на своите клиенти за економичен и иновативен систем на изградба.
Лифтовите имаат современ дизајн и се проектирани по најновите светски технологии,почитувајки ги сите пропишани стандарди за квалитет.
Список на дел од изведбени објекти каде Тин Елеватор има вградено лифтови се:
1. АГД ИЛИНДЕН СКОПЈЕ објект на Ул. Сава Ковачевиќ
2. ПРО - ИНГ СКОПЈЕ објект кај Универзална сала Скопје
3. КАПИТОЛ ИНЖЕНЕРИНГ СКОПЈЕ Станбени згради на повеке објекти
4. УНИ ИНВЕСТ СКОПЈЕ платформа
5. ННЕ НАРТЕЛ ПРИШТИНА Прокредит банка Приштина
6. АЗИР ДИЛИЈИ ПРИЗРЕН Објект во Призрен Косово
7. МЛЕКАРА АЛПИНА ДЕЈ Млекара во Пробиштип
8. ВОЛФ ЃАКОВИЦА објект во Ѓаковица Косово
9. МИГРОС КОСОВО објект во Приштина
10. ЛОКА КОМПАНИ АЛБАНИЈА станбени објекти
11. СОС Киндердорф Косово Приштина објект
12. ФИНА КОМЕРЦ ,,ИНТЕРЛИФТ,, Нов Белград
13. ПИН КОНСАЛТИНГ БЕЛГРАД Белград
14. ОПШТИНА КАРПОШ
15. МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
16. ОПШТИНА ЧАИР
17. ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА БОЛНИЦА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА
18. МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
19. ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
20. ЗЕЛС СКОПЈЕ
21. НУ МУЗЕЈ НА ВМРО