Капацитетот варира од 4500, 6750 и 9000 патници/час.

Брзина: 30m/min.

Агол: 300

eskalator4