parking system

 

Кога условите на просторот не дозволуваат можност за паркинг за одреден број на возила кои се потребни да се задоволи капацитетот на зградата Ние ќе ви овозможиме техничко решение за паркинг системи со кои ќе можете да го искористите максимално капацитетот на просторот во зависност од барањата на објектот.

Кога паркирањето на Вашето возило  е едноставно

 

parking1  parking2  parking3 
 Независни 1+1 возило  Независни 2+2     Зависни системи 1+1

 

parking4   parking5
 

Puzzle Независен за x возила

 

Ротирачки паркинг систем