ИДЕАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШЕТО ВОЗИЛО

Совеременото живеење наметнува потреба за брзо темпо на движење и да имате решенија за паркирање на Вашите возила.  Автоматските и мануелните  паркинг блокатори се вистинско решение за Вашето возило во прометни улици погодни за хотели, ресторани, деловни објекти како и  приватни паркинг места.
Автоматските се со далечински управувач, батерија,  полнач и една година гаранција на електониката.  Автоматските можат да бидат и на соларно напојување како замена на батеријата.
Нашите клиенти ги избраа механичките или мануелни како производ по квалитетот и издржливоста за најпродаван за 2015 година во нашата компанија.  
Во нашата понуда вклучена е и нивната монтажа.
Нудиме и собирни блокатори кои се вградливи и на извлекување и за истите потребно  е да се достават повеќе информации за да се изработи најприфатлива понуда за нивниот корисник поради специфичниот начин на монтажа.

parkingrampi1   parkingrampi2   parkingrampi3   parkingrampi4  
blokator Sobirni blokatori 9 Manuelen