Високо развиените западно Европски компании ја имаат технички усовршено и усогласено со сите потребни стандарди потребата за пристап на  лицата со хендикеп. 
Ние како нивни застапници ја нудиме нивната програма и нивните производи и нашиот

тим е веќе обучен за нивен сервис и монтажа .

 

kosaplatform2   hendikep1
 
  kosaplatform3

 

 

  

vertikalna

 

 

 

Вертикални платформи со висина на кревање од 1000mm, 1300mm и 1800mm.

 

hendikep4 hendikep2 hendikep3

 

 Лифт прилагоден за потребите на луѓето со посеби потреби, мајки со деца како и постари лица. Се користи за индивидуални потреби во приватни куќи, посебни установи, хотели, болници како и на барање на крајниот корисник изработени по сите стандарди и норми пропишани во Р. Македонија.

Хидрауличен погон
Носивост од 300кг-400кг-500кг
Избор на дизајн на врати и кабина
Ефикасна Потрошувачка

Достапни во фарбана варијанта и инокс во комбинација со стакло

Изработка на метална конструкција